آخرین رتبه قبولی حقوق دانشگاه سراسری استان قزوین  

آخرین رتبه قبولی حقوق دانشگاه سراسری

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی حقوق دانشگاه سراسری استان قزوین با مشاورانایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –9099071647برای دریافت کد تخفیف مشاوره کلیک کنید


 رتبه در سهمیه
 سهمیه قبولی
 جنسیت
 شهر داوطلب
 رشته
 دانشگاه
 نوع دوره
کارنامه

644
منطقه 1
مرد
تهران
حقوق
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین
روزانه
کارنامه

332
منطقه 2
مرد
قزوین
حقوق
دا

ادامه مطلب  

آخرین رتبه قبولی حقوق دانشگاه سراسری استان قزوین  

آخرین رتبه قبولی حقوق دانشگاه سراسری

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی حقوق دانشگاه سراسری استان قزوین با مشاورانایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –9099071647برای دریافت کد تخفیف مشاوره کلیک کنید


 رتبه در سهمیه
 سهمیه قبولی
 جنسیت
 شهر داوطلب
 رشته
 دانشگاه
 نوع دوره
کارنامه

644
منطقه 1
مرد
تهران
حقوق
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین
روزانه
کارنامه

332
منطقه 2
مرد
قزوین
حقوق
دا

ادامه مطلب  

آخرین رتبه قبولی حقوق دانشگاه سراسری استان قزوین  

آخرین رتبه قبولی حقوق دانشگاه سراسری

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی حقوق دانشگاه سراسری استان قزوین با مشاورانایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –9099071647برای دریافت کد تخفیف مشاوره کلیک کنید


 رتبه در سهمیه
 سهمیه قبولی
 جنسیت
 شهر داوطلب
 رشته
 دانشگاه
 نوع دوره
کارنامه

644
منطقه 1
مرد
تهران
حقوق
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین
روزانه
کارنامه

332
منطقه 2
مرد
قزوین
حقوق
دا

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1